Disclaimer

Ondanks alle inspanningen kan Rescuewear niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, foutloos en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Rescuewear is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. Rescuewear behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.
Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Rescuewear voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Rescuewear neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.
Rescuewear houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.
Deze site en de inhoud ervan vallen onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s e.d. eigendom van, of onder licentie verstrekt aan Rescuewear. Het is absoluut niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aan Rescuewear. Indien dit wel gebeurt kan er een boete (hoogte wordt door aan Rescuewear bepaald) per gebruikt element volgen.

Bekijk al onze partners
“Wij zijn specialist in het afstemmen van uw eigen huisstijl op uw bedrijfskleding.”